Privacyverklaring  Heemkundekring Swerter Scive 

Indien u lid wordt van heemkundekring Swerter Scive  of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Heemkundekring Swerter Scive  verwerkt de persoonsgegevens die ons door de leden zelf zijn verstrekt voor administratieve doeleinden. 

Het betreft de volgende persoonsgegevens: 

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Datum (of jaar) van begin van het lidmaatschap 
  • Foto’s en ander beeldmateriaal 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Heemkundekring Swerter Scive  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor: 

-contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,  

-de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;  

-het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen ;  

-het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes. 

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens staan opgeslagen in onze ledenlijst  
  • de datum waarop u lid bent geworden gebruiken we voor het toekennen van een jubileumspeldje bij 25-jarig lidmaatschap 
  • foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op de openbare website alleen na toestemming van de betrokkenen; 

 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Uw gegevens worden direct bij beëindiging van het lidmaatschap uit de ledenlijst verwijderd. 

Delen met anderen 

Heemkundekring Swerter Scive verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is in het kader van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.   

Beveiliging 

Heemkundekring Swerter Scive neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon (zie website http://www.heemkundekringschijf.nl) of elsavanmaren@outlook.com.