IMG_1982

Informatie Heemhuys Schijf

Het Heemhuys is door het parochiebestuur van de Sint Martinuskerk te Schijf ter beschikking gesteld aan de heemkundekring ‘Swerter Scive’. De inrichting van het heemhuys is met name mogelijk gemaakt door geldelijke bijdragen van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rucphen, in het kader van het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan) en door de Rabobank.

Turf en smokkel geschiedenis
Naast wisselende tentoonstellingen vindt u hier informatie over de turfwinning rondom Schijf en het smokkelen over de grens met België.

Bezoek adres:
Pastorietuin naast de H. Martinus kerk, Sint Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf

Openingstijden 2018
Bij goed weer is het heemhuys in principe open op de eerste zondagen van mei tot en met september.

Voor 2018 is dit 6 mei, 3 juni, 1 juli, 15 juli (kermis en braderie), 5 augustus en 9 september. (2 september niet vanwege de corso in Zundert).

Openingstijden: van 11.00 tot 16.00 uur. De vlaggen en stoepborden staan dan buiten.

Contact
Voor verdere informatie of een bezoek aan het heemhuys op andere dagen dan de bovenvermelde, kunt u contact opnemen met:

Kees Baselier : tel. 0165-54 17 21 0f 06-20168831
Louis Damen: tel 0165-34 14 25 of 06-51 78 41 57