IMG_2046

Oprichting Schijfse Heemkundekring Swerter Scive

Twee voor het Schijf belangrijke gebeurtenissen gingen vooraf aan de oprichting van onze heemkundekring “Swerter Scive”:

  1. de herdenking van 40 jaar bevrijding na de tweede wereldoorlog en de daarvoor georganiseerde tentoonstelling
  2. de viering van het 100 jarig bestaan van de parochie St. Martinus te Schijf in 1982.

In september 1985 was er een eerste informele bijeenkomst om van gedachten te wisselen over de oprichting van een heemkundekring te Schijf. Besloten werd om een heemkundekring op te richten als men minimaal 10 personen in kon schrijven als lid. Op woensdag 9 oktober 1985 was het dan zover. De 10 benodigde personen kwamen voor de oprichtingsvergadering bijeen en de heemkundekring “Swerter scive”was een feit. Aan de woorden uit de Bergse domeinrekening van 1426  : “  gecocht in de moer van der swerter scive…” (zie tekst over het ontstaan van Schijf) werd de naam van de heemkundekring ontleend.  André Goorden werd tot voorzitter gekozen, de overige leden waren Elly Jochems, Frans Goorden, Johan van Oers en Frans van Bergen. Op 18 oktober 1988 werden de statuten van de vereniging vastgesteld bij notariële akte.

De heemkundekring houdt zich op allerlei manieren bezig met  het verleden van het dorp en tracht dit in woord en geschrift te bewaren. Door de jaren heen leidde dit tot succesvolle tentoonstellingen alsmede een aantal uitgaven, die elders op deze website zijn te vinden.