IMG_1982

Informatie Heemhuys Schijf

Het Heemhuys is door het parochiebestuur van de Sint Martinuskerk te Schijf ter beschikking gesteld aan de heemkundekring ‘Swerter Scive’. De inrichting van het heemhuys is met name mogelijk gemaakt door geldelijke bijdragen van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rucphen, in het kader van het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan) en door de Rabobank.

Turf en smokkel geschiedenis
Naast wisselende tentoonstellingen vindt u hier informatie over de turfwinning rondom Schijf en het smokkelen over de grens met België.

Bezoek adres:
Pastorietuin naast de H. Martinus kerk, Sint Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf

Open op de eerste zondag van de maand
Bij goed weer is het heemhuys open op de eerste zondagen van mei tot en met september en met de kermis. De datums zijn 2 juni, 7 juli, 14 juli (kermis), 4 augustus en Zondag 15 september 2019.

Openingstijden: van 11.00 tot 16.00 uur. De vlaggen en stoepborden staan dan buiten.

Tentoonstelling
Turf en smokkel
Er zijn de vaste items over het smokkelen en de geschiedenis van de turfwinning in en rondom Schijf.
Tweede wereldoorlog
De 2 grote vitrinekasten zijn ingericht met miniaturen van legervoertuigen en legervliegtuigen zoals die in de 2e wereldoorlog werden gebruikt door zowel de Duitsers als de Geallieerden.
Familie foto’s
Voor de informatiepanelen is er in 2019 voor gekozen om een verzameling oude familiefoto’s van Schijfse families tentoon te stellen. We zijn er in geslaagd om een mooie collectie foto’s te verzamelen, enkele daarvan zijn al meer dan 100 jaar oud. Voor iedereen uit Schijf of met een Schijfse roots zeker een aanrader om een kijkje te gaan nemen als het Heemhuys is geopend.

Contact
Voor verdere informatie of een bezoek aan het heemhuys op andere dagen dan de bovenvermelde, kunt u contact opnemen met:

Kees Baselier : tel. 0165-54 17 21 0f 06-20168831
Louis Damen: tel 0165-34 14 25 of 06-51 78 41 57